Europe
it en
Europe
Italiano
English
English

Stores

Flagship Store Milan

MILANO

Via Fiorichiari 24, 20121
TEL. +39 02 72000049

Flagship Store Naples

NAPOLI

Via Alabardieri 41, 80121
TEL. +39 081 402214

Flagship Store Bologna

BOLOGNA

Via S. Stefano 12/A, 40125
TEL. +39 051 0490203

Flagship Store Modena

MODENA

Corso Duomo 40, 41121
TEL. +39 059 4820071

Flagship Store Parma

Parma

Via Borgo XX Marzo 3, 43121
TEL. +39 0521 1812910

Store locator